Hướng dẫn kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em:Làm thế nào để các em có thể nhận biết, tự bảo vệ mình khi kẻ xấu có ý định xâm hại? Các em hãy ghi nhớ một vài kỹ năng, kiến thức giới tính sau đây để có thể tự bảo vệ mình trước một số tình ...