Sở Giáo dục và đào tào Hà Nội đã có lịch phát sóng cụ thể chương trình Học trên truyền hình đối với các khối lớp 4,5. Rất mong Quý phụ huynh nhắc con thực hiện nghiêm túc việc học trên truyền hình (ghi chép bài, làm bài cẩn thận) vì Sở sẽ dạy tiếp bài mới theo Kế hoạch dạy học.

Sau đây là lịch phát sóng cụ thể: