• :
  • :
Thông báo:
Sổ liên lạc điện tử
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 46
Tháng 10 : 215
Tháng trước : 1.627
Năm 2022 : 38.338
Năm trước : 42.102
Tổng số : 143.884
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường TH Yên Sở phát động cuộc thi trực tuyến "Biển, Đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn"

Thực hiện công văn số 93-CV/BTG về việc triển khai Cuộc thi "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn, Trường Tiểu học Yên Sở phát động tới 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi. Thể lệ cuộc thi như sau:

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

“BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM; HẢI PHÒNG VƯƠN RA BIỂN LỚN”

(kèm theo Kế hoạch số 33 -KH/BTGTU ngày18/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy)

-----

Điều 1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng thi, đơn vị tổ chức Cuộc thi

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Đối tượng thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là thí sinh); trừ các cá nhân tham gia Ban Tổ chức, Bộ phận Thư ký, các cá nhân thuộc các đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành trực tuyến phục vụ Cuộc thi.

4. Đơn vị tổ chức Cuộc thi

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Cơ quan phối hợp:

+ Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Sở Ngoại vụ.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

+ Báo Hải Phòng.

- Mời tham gia: Cục hậu cần Hải quân.

Điều 2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Nội dung: Tìm hiểu các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng về quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; về quốc phòng, an ninh, biển, đảo; chiến lược phát triển kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng; các kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

2. Hình thức thi, tài liệu tham khảo

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn

- Thí sinh có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, ngân hàng câu hỏi trên website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn

 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/3/2022 đến 36/6/2022.

Điều 3. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Giải thưởng tập thể

- 01 giải Nhất: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

- 03 giải Nhì: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.

- 05 giải Ba: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/1 giải.

1.2. Giải thưởng cá nhân

- 01 giải Nhất: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải Nhì: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/1 giải.

- 05 giải Ba: Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/1 giải.

Điều 4. Cách thức thi

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…) có kết nối Internet truy cập vào website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn hoặc đường link được đăng tải trên các website: tuyengiaohaiphong.vn; thanhdoanhaiphong.gov.vn; haiphong.gov.vn; baohaiphong.com.vn; biendaohaiphong.gov.vn

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn “THAM GIA THI”, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng nhập các thông tin của thí sinh; thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin, bao gồm:

(1) Họ và tên;

(2) Ngày, tháng, năm sinh;

(3) Số điện thoại;

(4) Chọn đơn vị tham gia thi: Thí sinh lựa chọn thẻ thông tin “HẢI PHÒNG” hoặc “KHÁC”

- Thẻ “HẢI PHÒNG” dành cho các thí sinh đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Hải Phòng. Ban Tổ chức Cuộc thi chia theo các Khối thi, cụ thể:

+ Thí sinh là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Hải Quân chọn thi theo Khối CỤC HẬU CẦN HẢI QUÂN.

+ Thí sinh là cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chọn thi theo Khối BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ.

+ Thí sinh là cán bộ chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chọn thi theo Khối BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HẢI PHÒNG.

+ Thí sinh là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát biển chọn thi theo Khối VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 1.

+ Thí sinh là đoàn viên, thanh niên thuộc các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, đơn vị trực thuộc Thành đoàn chọn thi theo khối THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG.

+ Các thí sinh còn lại lựa chọn theo đơn vị hành chính (quận, huyện) nơi thí sinh đang cư trú.

- Thẻ “KHÁC” dành cho thí sinh ngoài Hải Phòng. Thí sinh chọn tỉnh, thành phố nơi thí sinh đang cư trú.

Bước 3: Chọn nút “BẮT ĐẦU THI”

Bước 4: Thí sinh trả lời các câu hỏi của Cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm: Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất để trả lời bằng cách nhấn vào đáp áp đó. Thí sinh phải trả lời hết 15 câu hỏi của Cuộc thi và trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia thi. Thời gian làm bài thi là 50 phút/1 lần thi. Trong thời gian làm bài, thí sinh có thể thay đổi đáp án trả lời của các câu hỏi.

Sau khi hoàn thành, thí sinh chọn nút “NỘP BÀI” để kết thúc và nộp bài thi.

Thí sinh bấm nút “TIẾP TỤC” để thi lần 2, lần 3... hoặc truy cập lại để thi lần tiếp theo bằng số điện thoại của mình và mật khẩu (được mặc định là dãy số 123456). Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 05 lần. Máy chủ sẽ tự động chấm điểm để lấy kết quả bài thi có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất và dự đoán số người tham gia Cuộc thi gần đúng nhất của thí sinh.

Điều 5. Cách thức tính điểm, xét giải, điều kiện đạt giải, trao giải thưởng

1. Cách thức tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 01 điểm, tổng số điểm tối đa bài thi của thí sinh là 15 điểm/15 câu hỏi.

2. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải

a. Đối với giải thưởng cá nhân

Thứ tự xếp giải sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Điều 3 Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi xét lần lượt theo các tiêu chí sau: số điểm làm bài thi, thời gian làm bài thi.

Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có bài thi đạt điểm số bằng nhau, thời gian làm bài thi như nhau, thí sinh nào dự đoán số người tham gia thi gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng về số lượng người tham gia thi sẽ đạt giải cao hơn.

b. Đối với giải thưởng tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải đối với các tập thể thuộc thành phố Hải Phòng.

Thứ tự xếp giải sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Điều 3 Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi xét lần lượt theo các tiêu chí sau: tổng số người tham gia thi, tổng số điểm của các bài thi.

Trong trường hợp có từ 02 tập thể trở lên có số người tham gia thi bằng nhau, tổng số điểm của các bài thi bằng nhau, tập thể nào có tổng thời gian làm bài thi ít hơn sẽ xếp giải cao hơn.

3. Trao giải

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022).

Kết quả thi và thông tin về giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn và các phương tiện thông tin truyền thông khác.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ liên hệ trực tiếp với các cá nhân bằng điện thoại (theo số điện thoại đăng ký khi tham gia thi) và thông báo bằng văn bản tới tập thể đạt giải.

Điều 6. Không công nhận kết quả, giải quyết khiếu nại

1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả và trao thưởng trong các trường hợp sau:

a. Nếu thông tin của thí sinh không trùng với thông tin trên bài thi và Ban Tổ chức Cuộc thi không liên hệ được với thí sinh qua số điện thoại đã đăng ký trong thời gian 10 ngày tính từ ngày công bố kết quả Cuộc thi.

b. Thí sinh sử dụng thông tin không có thật hoặc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thi.

c. Sử dụng phần mềm, kỹ thuật, công nghệ thông tin để tự động làm nhiều bài thi.

d. Thực hiện hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của Cuộc thi.

e. Tập thể có thí sinh vi phạm các khoản c, d của điều này.

 

2. Giải quyết khiếu nại

a. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết theo quy định (Địa chỉ nhận khiếu nại: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

b. Thời gian nhận khiếu nại: 10 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Cuộc thi.

c. Cấp giải quyết khiếu nại duy nhất là Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng là bộ phận thường trực của Cuộc thi (liên hệ đồng chí Trần Trọng Tuân, số điện thoại: 0936.517.345).

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức vận hành trang website Cuộc thi và đăng tải Thể lệ Cuộc thi, đặt banner, logo, đường link Cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi  trên website, cổng thông tin của ngành, địa phương, đơn vị.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày được Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành và hết hiệu lực khi Cuộc thi kết thúc theo kế hoạch tổ chức Cuộc thi./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử